3 najlepšie spôsoby, ako otvoriť neznáme prípony súborov v systéme Windows 11

Windows

Každý súbor vo vašom počítači má na konci názvu súboru špecifickú príponu, za ktorou nasleduje bodka (.). Operačný systém Windows sa môže dozvedieť o štruktúre súborov a otvoriť ich v príslušnom softvéri na vašom PC. Ak ste niekedy narazili na súbor s neznámou príponou, Windows 10 zvyčajne vie, čo s ním robiť. To isté sa nedá povedať o systéme Windows 11, ktorý často vyžaduje, aby ste sami zistili, ako tieto súbory otvoriť. Tu sú tri spôsoby, ako môžete otvoriť neznáme prípony súborov v systéme Windows 11:

1.

Najjednoduchší spôsob, ako otvoriť neznámy súbor, je použiť kontextové menu, ktoré sa zobrazí, keď naň kliknete pravým tlačidlom myši. Jednoducho vyberte z ponuky „Otvoriť pomocou“ a potom vyberte program, ktorý chcete použiť na otvorenie súboru. Ak požadovaný program nie je uvedený, kliknite na „Vybrať inú aplikáciu“ a vyberte ju zo zoznamu nainštalovaných aplikácií alebo ju vyhľadajte na pevnom disku. Nakoniec začiarknite políčko „Vždy otvoriť pomocou tohto programu“, ak nechcete tento proces absolvovať zakaždým, keď narazíte na tento typ súboru.

Čo je neznámy súbor?

Čo je to NEZNÁMY súbor? Súbor s príponou .unknown je súbor systému Windows, ktorý nemá priradenie súboru. Môže mať príponu .unknown, ktorá slúži ako zástupný symbol pre správnu príponu súboru.

Ako môžem zobraziť súbor s neznámou príponou?

Súbor s príponou .unknown je súbor systému Windows, ktorý nemá priradenie súboru. Môže mať príponu .unknown, ktorá slúži ako zástupný symbol pre správnu príponu súboru. Ak máte súbor bez prípony alebo s príponou .unknown, môžete skúsiť zobraziť obsah súboru otvorením súboru v textovom editore.

2 .

V niektorých prípadoch len dvojité kliknutie na neznámy súbor spôsobí spustenie pridruženého programu (ak nejaký existuje) a automatické otvorenie súboru.Napríklad súbory dokumentov enny je možné otvoriť v programe Microsoft Word, aj keď nemajú príponu .doc alebo .docx – stačí, aby ich Word rozpoznal ako textové dokumenty. Toto však funguje iba vtedy, ak už existuje spojenie medzi konkrétnym typom súboru a konkrétnym programom; inak sa nič nestane, keď sa teda, skôr ako predpokladáte, že dvojité kliknutie by malo fungovať, skúste vyhľadať, ako vytvoriť asociácie pre bežné typy súborov Všetky populárne programy vedia, ako vytvoriť svoje vlastné výnimky pre určité typy súborov, aby ich mohli stále bez problémov otvárať. Ak dvojité inak otvorenie nevyzve pridružený program na otvorenie, skúste sa pozrieť na výnimky tohto typu, aby ste vyvolali pozitívny výsledok.

Ak máte pochybnosti, je to všeobecný nástroj, ktorý dokáže spracovať väčšinu všetkých typov dobre známych dátových formátov, ako sú multimediálne súbory PDF alebo kancelárske dokumenty K dispozícii je veľa vynikajúcich možností, ale odporúčame Universal pre Windows, pretože jeho funkčnosť pokrýva široký rozsah zobrazovacích súborov bezplatných súborov PDF vrátane:, DjVu XPS PostscriptDVI a ďalších importovMS Office DOC/DOCX Excel XLS/XLSX PowerPoint PPT/PPTX Visio VSDdateformatM rozrušený Niekedy však môžete naraziť na neznáme prípony súborov vo svojom pracovnom postupe. Tu sú najlepšie spôsoby, ako otvoriť neznáme prípony súborov v systéme Windows 11.

Ako nájsť príponu súboru v systéme Windows 10?

Príponu súboru môžete skontrolovať v stĺpci Typ v prieskumníkovi súborov systému Windows. Prípadne môžete kliknúť pravým tlačidlom myši na súbor a vybrať Vlastnosti. Na karte Všeobecné vo vlastnostiach súboru uvidíte Typ súboru. Ak sa zobrazí Súbor, viete, že súbor nemá príponu. Existuje ďalší spôsob, ako odhaliť príponu súboru.

Ako otvoriť nepodporované súbory?

Keď narazíte na tento problém pri otváraní nepodporovaných súborov, prvým krokom by bolo nájsť spôsob, ako tento súbor otvoriť. Na tento účel môžete v obchode Microsoft Store vyhľadať aplikáciu na otvorenie neznámych súborov.

Ako opravím, že sa Prieskumník súborov neotvára v systéme Windows 10?

Ak chcete otvoriť Prieskumníka v systéme Windows 10, vyberte jeho ikonu na paneli úloh, stlačte kláves s logom Windows + E na klávesnici alebo vyberte Štart > Dokumenty (priamo pod ikonou používateľa). Tu je niekoľko vecí, ktoré môžete vyskúšať, ak sa Prieskumník súborov neotvorí. Vyberte tlačidlo Štart > Nastavenia > Aktualizácia a zabezpečenie > Windows Update. Potom vyberte možnosť Skontrolovať aktualizácie.

Na otváranie konkrétnych súborov musíte mať v počítači nainštalovaný príslušný softvér. Môžete napríklad otvárať tabuľky v programe Microsoft Excel alebo Libre Office. Podobne môžete pristupovať k dokumentu PDF v aplikácii Microsoft Edge, Foxit PDF, Adobe Reader a inom softvéri PDF v systéme Windows. Čo ak však narazíte na súbory s neznámymi príponami? Ukážeme vám, ako identifikovať prípony takýchto súborov a pomocou kompatibilného softvéru ich otvoriť.

📢   7 najlepších spôsobov, ako opraviť zaseknutie obchodu Microsoft Store pri získavaní licencie

Identifikujte typ súboru v systéme Windows 11

Existujú dva spôsoby, ako nájsť prípony súborov v systéme Windows 11. Môžete použiť vstavaný Prieskumník súborov alebo použiť aplikácie tretích strán.

Prieskumník súborov

V súlade so zmenami dizajnu v systéme Windows 11 spoločnosť Microsoft prepracovala Prieskumníka súborov a kontextovú ponuku po kliknutí pravým tlačidlom myši s novým používateľským rozhraním v systéme Windows. Tu je návod, ako nájdete prípony súborov v systéme Windows 11.

Krok 1: Stlačením klávesov Windows + E otvorte ponuku Prieskumník.

Krok 2: Vyberte súbor a kliknite naň pravým tlačidlom myši.

Ako zobrazím obsah súboru bez prípony?

Ak máte súbor bez prípony alebo s príponou .unknown, môžete skúsiť zobraziť obsah súboru otvorením súboru v textovom editore. Ak je však súbor uložený v binárnom formáte, textový editor nezobrazí obsah súboru správne.

Ako spustiť Prieskumník súborov v systéme Windows 10?

Kliknite na Prispôsobenie. Kliknite na Štart. Kliknite na možnosť Vybrať, ktoré priečinky sa zobrazia na Štart. Zapnite prepínač Windows Explorer. Po dokončení krokov sa táto možnosť zobrazí na ľavej table v ponuke Štart. Ak chcete spustiť Prieskumníka z vyhľadávacieho poľa systému Windows, použite tento postup: Kliknite na pole Hľadať.

Ako otvorím dokument?

Otvorenie súboru z adresára dokumentov alebo pracovnej plochy Kliknite na slovo „Dokumenty“ na pravej strane ponuky „Štart“. To vám umožní prístup k zoznamu súborov „Knižnica dokumentov“. Dvojitým kliknutím na názov súboru vyberte súbor, ktorý chcete otvoriť. Tým sa načíta program, v ktorom bol súbor vytvorený, a získate prístup k súboru.

Krok 3: V kontextovej ponuke vyberte možnosť „Zobraziť ďalšie možnosti“.

Krok 4: Otvorte Vlastnosti.

Krok 5: Skontrolujte typ súboru na karte Všeobecné.

Táto metóda nemusí fungovať so všetkými súbormi. Niekedy môžete naraziť na súbory s neznámymi príponami. V takýchto prípadoch budete musieť na zistenie prípon súborov použiť bezplatné nástroje na identifikáciu súborov.

Použite nástroje na identifikáciu súborov

Ak nemôžete nájsť prípony súborov v aplikácii Prieskumník, použite online služby ako FILExt alebo FileInfo. Ak máte v súbore dôverné informácie, mali by ste na identifikáciu rozšírenia použiť offline softvér. Neodporúča sa nahrávať súkromné ​​súbory do webových nástrojov.

Ako otvorím neznámy súbor v systéme Windows 10?

Zvyčajne to trvá niekoľko minút: Metóda 1. Vyhľadajte v obchode Microsoft Store aplikáciu, ktorá dokáže otvoriť neznámy súbor Keď sa systém Windows spýta, ako chcete tento súbor otvoriť, môžete kliknúť alebo klepnúť na „Vyhľadať aplikáciu v obchode“. Otvorí sa obchod Microsoft Store so všetkými aplikáciami, ktoré môžu tento súbor otvoriť.

Ako zobrazím obsah súboru s neznámym?

Ak máte súbor bez prípony alebo s príponou „.unknown“, môžete skúsiť zobraziť obsah súboru otvorením súboru v textovom editore. Ak je však súbor uložený v binárnom formáte, textový editor nezobrazí obsah súboru správne.

Stretávate sa s chybou nepodporovaného typu súboru na Disku Google?

Stretávate sa s chybou nepodporovaného typu súboru na Disku Google? Disk Google nám umožňuje nahrať akýkoľvek druh súboru. Niekedy, keď kliknete na nahraný súbor, zobrazí sa chyba nepodporovaného typu súboru.Toto je bežná chyba, ktorej väčšina používateľov čelí, keď sa pokúšajú otvoriť multimediálne súbory.

Prečo sa mi v systéme Android zobrazuje chyba nepodporovaného formátu?

Niekedy sa v systéme Android vyskytne chyba nepodporovaného formátu, pretože súbor má nesprávnu príponu. Ak je to tak, príponu môžete jednoducho premenovať kliknutím pravým tlačidlom myši na súbor a výberom možnosti premenovať.

Krok 1: Prejdite na web FILext.

📢   8 najlepších spôsobov, ako opraviť, že zdieľanie obrazovky Microsoft Teams nefunguje v systéme Windows 10

Navštívte FILext

Krok 2: Vyberte možnosť „Vyberte súbor“.

Krok 3: Nahrajte a otvorte súbor. Posuňte zobrazenie nadol, aby ste videli názov súboru, veľkosť a príponu.

Najlepšie na tom je, že takéto neznáme súbory môžete previesť do formátu PDF, JPG, DOCX, TXT a MP4 z tej istej ponuky.

Krok 4: Kliknite na „Uložiť ako“ v hornej časti, vyberte formát súboru a uložte skonvertovaný súbor do počítača.

Čo ak neviem, aký typ súboru obsahuje môj súbor?

Ak neviete, aký typ súboru obsahuje váš súbor FILE, môžete sa pokúsiť identifikovať jeho obsah pomocou pomôcky na identifikáciu súboru. Nemali by ste dvakrát klikať ani klikať pravým tlačidlom myši a otvárať neznáme súbory pred overením ich obsahu, pretože môžu obsahovať malvér určený na útok na váš počítač.

Ako identifikovať súbor v systéme Windows 10?

Prejdite na Upraviť -> Knižnica, aby ste sa dostali do editora. Spustite program a otvorte okno a vyberte Súbor -> „Otvoriť a identifikovať“, aby ste našli súbor, ktorý chcete skontrolovať. To, čo bolo identifikované, sa zobrazí v okne spolu s navrhovanou príponou súboru v zátvorkách.

Ako otvoriť neznáme súbory v tridnete?

Po rozbalení pomôcky TrIDNet musíte dvakrát kliknúť na súbor .exe a vybrať možnosť Rescan Defs, aby ste mohli vložiť údaje podpisu. Hneď ako sa stiahnu podpisy, stačí pretiahnuť NEZNÁMY súbor, ktorý chcete otvoriť.

Čo je neznámy súbor?

S najväčšou pravdepodobnosťou zistíte, že NEZNÁME súbory sa považujú za rôzne súbory. Pretože mnohé balíky programov využívajú rôzne súbory, možno sa vám podarí nájsť v počítači program, ktorý spracováva tieto typy súborov.Ak to stále nefunguje, možno budete musieť kontaktovať vývojára súvisiaceho softvéru, aby ste zistili, ako ho otvoriť.

Úspešne sme previedli súbor HEIC na JPG a otvorili ho pomocou predvolenej aplikácie Fotky v systéme Windows 11.

1. Stiahnite si požadované rozšírenia

Pre konkrétne typy súborov si budete musieť stiahnuť relevantné rozšírenia z obchodu Microsoft Store v systéme Windows. Ako príklad si vezmime príponu súboru HEIC. Je to populárny formát súborov na zariadeniach iPhone a iPad. Apple štandardne zachytáva obrázky vo formáte HEIC. Keď takéto súbory presuniete do počítača so systémom Windows, nemôžete ich otvoriť pomocou predvolenej aplikácie Fotografie. Systém vás požiada o inštaláciu rozšírenia videa HEVC.

Krok 1: Skúste otvoriť súbor HEIC v systéme Windows.

Krok 2: Aplikácia Fotky ponúkne odkaz na stiahnutie na inštaláciu rozšírenia videa HEVC na plochu.

📢   6 najlepších spôsobov, ako opraviť nedajú sa otvoriť súbory JPG v systémoch Windows 10 a Windows 11

Ako zobrazím ikonu Prieskumníka v ponuke Štart?

Ak chcete zobraziť ikonu Prieskumníka v ponuke Štart, postupujte podľa týchto krokov: Otvorte Nastavenia. Kliknite na Prispôsobenie. Kliknite na Štart. Kliknite na možnosť Vybrať, ktoré priečinky sa zobrazia na Štart. Zapnite prepínač Windows Explorer. Po dokončení krokov sa táto možnosť zobrazí na ľavej table v ponuke Štart.

Ako otvoriť neznámu príponu súboru v systéme Windows?

Pomocou jedného z týchto bezplatných softvérov alebo online nástrojov môžete identifikovať, spustiť alebo otvoriť akýkoľvek súbor s neznámou príponou súboru v systéme Windows. K dispozícii je softvér, ako aj online verzia TrIDNet File Identifier, ktorá dokáže určiť typ súboru z jeho binárnych podpisov.

Ako môžem použiť tridnet?

Najprv si stiahnite a rozbaľte nástroj TrIDNet a súvisiace definičné súbory XML v rovnakom adresári. Potom otvorte súbor TrIDNet.exe, stlačením tlačidla „Rescan Defs“ načítajte podpisy súboru (stačí to urobiť raz) a potom myšou presuňte neznáme súbory, ktoré chcete analyzovať.

Zakúpte si a nainštalujte rozšírenie do svojho počítača a otvárajte súbory HEIC bez prerušenia.

2. Stiahnite si aplikácie z obchodu Microsoft Store

Ak chcete otvárať neznáme prípony súborov, môžete si stiahnuť softvér tretích strán z obchodu Microsoft Store. Tu je to, čo musíte urobiť.

Krok 1: Otvorte aplikáciu Prieskumník a kliknite pravým tlačidlom myši na súbor s neznámou príponou.

Krok 2: Rozbaľte „Otvoriť pomocou“ a vyberte „Hľadať v obchode Microsoft Store“.

Krok 3: Systém Windows otvorí predvolený obchod so zoznamom aplikácií na otvorenie takýchto súborov.

Krok 4: Môžete si nainštalovať relevantnú aplikáciu na základe hodnotení a komentárov a otvárať neznáme súbory bez toho, aby ste sa zapotili.

Ako otvorím súbor Finder?

Ak chcete začať, otvorte aplikáciu Finder a nájdite umiestnenie súboru. Ak chcete zmeniť priradenie súboru pre daný typ súboru, kliknite pravým tlačidlom myši na súbor a potom stlačte Otvoriť v > Iné. Finder vás požiada, aby ste vybrali aplikáciu, ktorú chcete použiť na otvorenie tohto súboru.

Ako otvoriť neznámu príponu súboru?

Ak chcete nájsť neznámy typ súboru, môžete prejsť cez abecedné zoznamy alebo použiť vyhľadávanie. Keď nájdete príponu súboru, ktorá vás zaujíma, kliknite alebo klepnite na ňu, aby ste videli všetky jej podrobnosti. Mali by ste nájsť aspoň niekoľko programov, ktoré dokážu otvoriť tento typ súboru, ako aj podrobnosti o jeho účele a histórii. Metóda 3.

Ako otvoriť nepodporovaný súbor?

Tu teda platí, že prvým krokom k pochopeniu, ako otvoriť nepodporovaný súbor, je skontrolovať jeho príponu (druhá označuje typ súboru a následne aj programy, pomocou ktorých sa dá otvoriť).

3. Používajte programy tretích strán z webu

Nie každá relevantná aplikácia je dostupná v obchode Microsoft Store. Môžete si stiahnuť aplikácie tretích strán z webu a otvárať neznáme typy súborov.

Napríklad predvolený prehrávač videa v systéme Windows neprehráva videá MKV. Ak chcete spustiť všetky typy videí, musíte si stiahnuť VLC Player z oficiálnej webovej stránky. Podobne môžete použiť Adobe Acrobat na otváranie veľkých súborov PDF.

Nastavte predvolenú aplikáciu na otvorenie konkrétneho typu súboru v systéme Windows 11

Keď nájdete kompatibilný softvér na otváranie neznámych prípon súborov, pomocou krokov nižšie ho nastavte ako predvolený pre takéto typy súborov.

Krok 1: Stlačením Windows + I otvorte Nastavenia.

Krok 2: Na ľavom bočnom paneli vyberte položku Aplikácie. Kliknite na položku Predvolené aplikácie na pravej table.

Krok 3: Prejdite na položku „Vybrať predvolené nastavenia podľa typov súborov“.

Krok 5: Nájdite neznámy typ súboru a vyberte softvér, ktorý ho nastavíte ako predvolený.

Získajte prístup ku všetkým svojim súborom v systéme Windows

Keď žiadny z trikov nefunguje, budete musieť previesť neznámy typ súboru na rozpoznateľný súbor v počítači. Môžete napríklad previesť video MKV na MP4 a jednoducho ho otvoriť pomocou aplikácie Fotky od spoločnosti Microsoft.

Keeper Legend