Jak korzystać z narzędzia diagnostycznego pamięci systemu Windows w systemie Windows 11

Windows

Pamięć o dostępie swobodnym (RAM) współpracuje z procesorem w celu szybkiego dostępu do plików tymczasowych w celu wydajnego uruchamiania programów na komputerze. Może wystąpić spowolnienie i awarie programu, gdy pamięć nie działa normalnie.

Usuwanie modułów RAM z komputerów stacjonarnych jest łatwe, ale nie jest możliwe w przypadku nowoczesnych laptopów. Ale zanim je fizycznie sprawdzisz, system Windows zawiera Narzędzie diagnostyki pamięci systemu Windows, które umożliwia rozwiązywanie problemów związanych z pamięcią na komputerze. Oto przewodnik po wszystkim, co musisz wiedzieć o korzystaniu z Narzędzia diagnostycznego pamięci systemu Windows w systemie Windows 11.

Jak korzystać z narzędzia diagnostycznego pamięci systemu Windows

Podobnie jak inne narzędzia w systemie Windows, istnieje wiele sposobów uzyskiwania dostępu do narzędzia diagnostycznego pamięci systemu Windows. Jednak, aby wszystko było proste i łatwe do zrozumienia, przyjrzymy się, jak łatwo uzyskać dostęp do narzędzia diagnostycznego pamięci systemu Windows za pomocą narzędzia Uruchom, a następnie jak można go używać na komputerze.

Jak sprawdzić użycie pamięci w systemie Linux?

Ale górne polecenie jest bardziej przydatne do sprawdzania użycia pamięci w systemie Linux. Darmowe polecenie wyświetla tylko użycie pamięci fizycznej, ale górne wyświetla użycie pamięci wirtualnej przez każdy proces. Wyświetla, ile pamięci % zużywa proces oddzielnie dla każdego uruchomionego procesu.

Jak sprawdzić użycie procesora w systemie Windows 10?

Jednym ze sposobów jest otwarcie Menedżera zadań przez naciśnięcie klawiszy Ctrl+Shift+Esc na klawiaturze. Po otwarciu Menedżera zadań kliknij kartę Wydajność, aby wyświetlić przegląd wykorzystania procesora. Innym sposobem sprawdzenia użycia procesora jest otwarcie wiersza polecenia i wpisanie polecenia „lista zadań”.

Krok 1: Naciśnij jednocześnie klawisze Windows + R, aby uzyskać dostęp do narzędzia Uruchom.

Krok 2: Gdy na ekranie pojawi się okno dialogowe Uruchom, wpisz mdsched.exe. Następnie kliknij OK.

Krok 3: Na ekranie powinno pojawić się okno narzędzia diagnostycznego pamięci systemu Windows z dwiema opcjami:

  • Kliknij opcję „Uruchom ponownie teraz i sprawdź problemy (zalecane)”, jeśli chcesz ponownie uruchomić komputer i natychmiast rozwiązać problemy związane z pamięcią.
  • Kliknij opcję „Sprawdź problemy przy następnym uruchomieniu komputera”, jeśli chcesz zaplanować uruchomienie Narzędzia diagnostycznego pamięci systemu Windows przy następnym uruchomieniu komputera.
📢   Top 5 alternatyw Xender dla Windows 10

Jak przetestować pamięć RAM w systemie Windows 10?

Użytkownicy, którzy chcą przetestować moduły pamięci RAM, mogą to zrobić szybko za pomocą Diagnostyki pamięci systemu Windows. To kolejne natywne narzędzie, które skanuje pamięć RAM w celu zidentyfikowania możliwych błędów lub błędów. Proces jest prosty — uruchamiasz Diagnostykę pamięci systemu Windows i znajduje ona awarie. Jak tylko to się skończy, należy wymienić wadliwy moduł.

Jak wyświetlić użycie pamięci z terminala?

Możesz uruchomić następujące pojedyncze polecenie top z terminala, aby wyświetlić użycie pamięci: $ top -o %MEM

Jak korzystać z narzędzia diagnostycznego DirectX?

Szybka nawigacja: 1 Metoda 1. Otwórz Właściwości systemu 2 Metoda 2. Otwórz aplikację Ustawienia 3 Metoda 3. Użyj narzędzia Msinfo32 4 Metoda 4. Użyj Menedżera zadań 5 Metoda 5. Użyj narzędzia diagnostycznego DirectX 6 Komentarze użytkowników

Wybraliśmy pierwszą opcję; w razie potrzeby możesz wybrać drugą opcję. Bez względu na to, którą opcję wybierzesz, po ponownym uruchomieniu komputera narzędzie diagnostyczne pamięci systemu Windows automatycznie rozpocznie skanowanie systemu w poszukiwaniu problemów związanych z pamięcią w trybie standardowym.

W większości przypadków uruchomienie skanowania dwuprzebiegowego w trybie standardowym powinno wystarczyć do wykrycia jakiegokolwiek błędu pamięci. Jeśli jednak chcesz zmienić opcje skanowania na podstawowe lub rozszerzone i zmienić liczbę przebiegów skanowania, naciśnij klawisz F1 na klawiaturze, aby uzyskać dostęp do większej liczby opcji.

Pamiętaj, że będziesz musiał nacisnąć klawisz Tab na klawiaturze, aby przechodzić między różnymi opcjami skanowania, F10, aby zastosować nowe zmiany, lub Esc, aby cofnąć się i anulować zmiany.

Jak sprawdzić użycie procesora i pamięci dla pakietu?

Możesz także uruchomić krótką funkcję, aby zobaczyć użycie procesora i pamięci dla określonego pakietu.Następujące polecenie ps z flagą -A wyświetli identyfikator procesu, znacznik czasu i TTY na ekranie terminala. 2. Zobacz Uruchamianie procesów według użycia pamięci i procesora

Co jest zawsze na najwyższym poziomie w Windows Terminal?

Jeśli włączysz tryb zawsze na wierzchu w Windows Terminal, okna Windows Terminal zostaną uruchomione i pozostaną na wierzchu wszystkich innych okien na pulpicie. W tym samouczku dowiesz się, jak włączyć lub wyłączyć tryb zawsze na wierzchu dla aplikacji Windows Terminal dla Twojego konta w systemie Windows 10.

Jak znaleźć 10 procesów zużywających najwięcej pamięci w systemie Linux?

Jak znaleźć 10 procesów zużywających najwięcej pamięci w systemie Linux? Naciśnij SHIFT+M —> To da ci proces, który zajmuje więcej pamięci w porządku malejącym. To da 10 najlepszych procesów według zużycia pamięci. Jak sprawdzić pamięć zużywaną przez proces w systemie Linux?

Jak sprawdzić wyniki diagnostyki pamięci

Po zakończeniu skanowania komputer uruchomi się ponownie, aw prawym dolnym rogu widoku pulpitu powinno pojawić się wyskakujące powiadomienie z wynikami. Jest to jednak trochę trafione lub chybione i nie daje szczegółowego wglądu w wyniki skanowania. W takich przypadkach musisz sprawdzić Podgląd zdarzeń.

📢   Najlepsze 4 sposoby na pokazanie rozmiaru folderu w systemie Windows 10

Oto jak możesz sprawdzić wyniki narzędzia diagnostycznego pamięci systemu Windows za pomocą Podglądu zdarzeń:

Krok 1: Naciśnij klawisze Windows + S, aby uruchomić usługę Windows Search i wpisz Podgląd zdarzeń. Następnie z wyświetlonego wyniku kliknij Otwórz.

Krok 2: Gdy otworzy się okno Podglądu zdarzeń, kliknij Dzienniki systemu Windows, a następnie System. Następnie kliknij Znajdź w prawym okienku.

Jak uruchomić narzędzie diagnostyczne DirectX w systemie Windows 10?

Możesz także uruchomić narzędzie diagnostyczne DirectX, wpisując dxdiag w polu wyszukiwania Cortany na pasku zadań, a następnie klikając wynik wyszukiwania dxdiag. Metoda 3: Uruchom narzędzie diagnostyczne DirectX w systemie Windows 10 z wiersza polecenia. Otwórz wiersz polecenia w systemie Windows 10, wpisz dxdiag i naciśnij Enter. Spowoduje to również uruchomienie narzędzia diagnostycznego DirectX.

Jak zobaczyć użycie procesora w systemie Linux?

Użyj polecenia ps, aby znaleźć najważniejsze procesy według użycia pamięci i procesora ps to narzędzie wiersza poleceń systemu Linux, które umożliwia wyświetlanie danych wyjściowych w różnych formatach. Argument -sort w ps służy do sortowania danych wyjściowych według użycia pamięci i procesora. Jak mogę zobaczyć użycie procesora w systemie Linux? Istnieje kilka sposobów sprawdzenia użycia procesora w systemie Linux.

Jak sortować według użycia pamięci w systemie Linux?

3 sposoby sortowania według pamięci w Top Command naciśnij shift + m po uruchomieniu górnego polecenia sortuj wykorzystanie pamięci na proces w menu interaktywnym. Więcej szczegółów znajduje się poniżej. uruchom polecenie top -o +%mem Wskazówka: Początkowy znak „+” wymusi sortowanie od wysokiego do niskiego, podczas gdy „-” zapewni uporządkowanie od najniższego do najwyższego.

Jak mogę zobaczyć użycie procesora i pamięci w terminalu Linux?

Następujące polecenie ps wyświetli ogólny status uruchomionych procesów według użycia pamięci i procesora. Możesz także uruchomić krótką funkcję, aby zobaczyć użycie procesora i pamięci dla określonego pakietu. Następujące polecenie ps z flagą -A wyświetli identyfikator procesu, znacznik czasu i TTY na ekranie terminala.

Krok 3: Gdy na ekranie pojawi się okno dialogowe Znajdź, wpisz MemoryDiagnostics-Results. Następnie kliknij Znajdź następny.

Kliknięcie Znajdź następny pomoże Ci znaleźć najnowszy raport diagnostyczny pamięci. Jeśli chcesz znaleźć starsze raporty, klikaj przycisk Znajdź następny.

Krok 4: Po znalezieniu odpowiedniego raportu za pomocą przycisku Znajdź następny kliknij przycisk Anuluj.

Krok 5: Na ekranie zobaczysz wynik skanowania Narzędzia diagnostycznego pamięci systemu Windows. Ponadto możesz kliknąć kartę Szczegóły, aby znaleźć jeszcze bardziej szczegółowe wyniki skanowania.

Jak uzyskać wykorzystanie pamięci dla 10 najważniejszych procesów na komputerze zdalnym?

Aby uzyskać użycie pamięci dla 10 najlepszych procesów na komputerze zdalnym przy użyciu programu PowerShell, użyj poniższego polecenia, używając polecenia cmdlet Get-WMIObject i klasy WIN32_Process, aby uzyskać informacje o wszystkich procesach na zdalnym komputerze o nazwie określonej przez – właściwość ComputerName

Jak sprawić, by Menedżer zadań był zawsze na wierzchu w systemie Windows 10?

W pełnym oknie Menedżera zadań kliknij Opcje > Zawsze na wierzchu, aby aktywować tryb zawsze na wierzchu. Po lewej stronie opcji pojawi się pole wyboru. Następnie okno Menedżera zadań zawsze pozostanie na wierzchu wszystkich otwartych okien. Funkcja pozostanie aktywna, nawet jeśli zamkniesz Menedżera zadań i ponownie go otworzysz.

Jak uzyskać użycie pamięci dla 10 najważniejszych procesów przy użyciu PowerShell?

PowerShell Uzyskaj użycie pamięci Aby uzyskać użycie pamięci dla 10 najlepszych procesów na komputerze lokalnym przy użyciu programu PowerShell, użyj poniższego polecenia PS D:PowerShell> Get-WmiObject WIN32_PROCESS | Sortuj obiekt -właściwość ws -malejąco | Select-Object -first 10 ProcessID, Name, WS

Jeśli pamięć zainstalowana w systemie nie powoduje problemów, pojawi się komunikat, że Diagnostyka pamięci systemu Windows przetestowała pamięć komputera i nie wykryła żadnych błędów. Ale w przypadku wykrycia błędów znajdziesz szczegółowe informacje o problemie z pamięcią RAM zainstalowaną w twoim systemie.

📢   Jak wyłączyć tryb samolotowy w laptopie firmy Dell

Możesz wyczyścić i ponownie włożyć kości pamięci RAM. Następnie ponownie uruchom skanowanie diagnostyczne systemu Windows, aby sprawdzić, czy problemy zostały rozwiązane. Jeśli to nie pomoże, być może nadszedł czas na wymianę starej pamięci RAM w systemie.

Aby wymienić lub zaktualizować pamięć RAM w komputerze, zapoznaj się z naszym przewodnikiem, jak znaleźć dostępne gniazda pamięci RAM w systemie Windows 11, a także cztery najlepsze sposoby sprawdzania rozmiaru pamięci RAM w systemie Windows 11.

To wszystko. Po wykonaniu wszystkich powyższych kroków powinieneś być w stanie szybko rozwiązać problemy z wyciekami pamięci lub innymi problemami związanymi z pamięcią RAM na komputerze z systemem Windows 11 za pomocą narzędzia diagnostycznego pamięci systemu Windows.

Jak sortować według użycia pamięci w systemie Linux?

Otwórz powłokę, aby uruchomić polecenie top, jeśli uruchomimy top, wyświetli się tylko nazwa polecenia uruchomionego procesu, aby zobaczyć pełne polecenie, używamy opcji -c z top. Następnie naciśnij SHIFT + m na klawiaturze, aby posortować według użycia pamięci. Który proces zużywa więcej pamięci w systemie Linux? 6 odpowiedzi.

Jak posortować dane wyjściowe najwyższego polecenia według zużycia pamięci w systemie Linux?

Najlepsze sortowanie według pamięci.Otwórz powłokę, aby uruchomić polecenie top, jeśli uruchomimy top, wyświetli się tylko nazwa polecenia uruchomionego procesu, aby zobaczyć pełne polecenie, używamy opcji -c z top. $ góra -c. Następnie naciśnij m, aby posortować dane wyjściowe z kolejnością najwyższego wykorzystania pamięci u góry, jak poniżej:

Czy system Windows 10 ma „Windows na wierzchu”?

Bez względu na to, jak chcesz pracować, utrzymywanie okien na wierzchu jest niezbędne do zwiększenia produktywności. Niestety system Windows 10 wyklucza tę funkcję, ale można ją łatwo dodać do komputera za pomocą oprogramowania innych firm.

Jak skrócić według zużycia pamięci?

„Naciśnij Shift + m” to długi sposób na powiedzenie „wpisz M”. Opcja wiersza poleceń -o (o oznacza „Override-sort-field”) działa również na moim komputerze Xubuntu i zgodnie ze stroną podręcznika Mac na górze powinna działać również na komputerze Macintosh. Jeśli chcę skrócić według zużycia pamięci, zwykle używam sortowania według kolumny %MEM. Ale mogę też używać VIRT, RES lub SHR.

Keeper Legend