7 najlepszych sposobów naprawy systemu Windows 11 nie może uzyskać dostępu do folderu udostępnionego

Windows

System Windows 11 umożliwia tworzenie folderów udostępnionych w celu łatwego udostępniania plików innym komputerom lub osobom. Korzystanie z udostępnionego folderu ułatwia dostęp do plików przechowywanych na innym komputerze w tej samej sieci. Windows 10 był jedną z najczęściej używanych wersji systemu Windows, ale nie był doskonały. Jednym z częstych problemów napotykanych przez użytkowników był brak dostępu do folderów udostępnionych na innych urządzeniach w ich sieci. Często zdarzało się to w przypadku grup domowych, które zostały zaprojektowane w celu ułatwienia udostępniania plików i drukarek między komputerami w sieci lokalnej. Ale w praktyce nie zawsze działały zgodnie z przeznaczeniem. Na szczęście istnieje kilka sposobów rozwiązania tego problemu, dzięki czemu możesz zacząć korzystać z wbudowanych funkcji udostępniania plików systemu Windows 10 zgodnie z przeznaczeniem.

1: Sprawdź ustawienia grupy domowej

Pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić, jeśli nie możesz uzyskać dostępu do folderu udostępnionego, jest sprawdzenie ustawień grupy domowej. Jeśli masz więcej niż jeden komputer w swojej sieci, istnieje duże prawdopodobieństwo, że przynajmniej jeden z nich jest przyłączony do grupy domowej. Możesz to sprawdzić, przechodząc do Panelu sterowania > Sieć i Internet > Wyświetl komputery i urządzenia sieciowe (w sekcji „Centrum sieci i udostępniania”). Jeśli którykolwiek z twoich komputerów jest częścią grupy domowej, powinieneś zobaczyć je tutaj z ikoną wskazującą na to.

Jak otworzyć pliki EXE w systemie Windows 10?

Kliknij Opcje Eksploratora plików, aby otworzyć Opcje folderów. Naciśnij razem klawisze WIN + R, aby otworzyć okno poleceń Uruchom, a następnie wpisz foldery control.exe i naciśnij klawisz Enter, aby uzyskać dostęp do opcji folderów.

Jak zmienić rozmiar folderu w systemie Windows 10?

Naciśnij kombinację klawiszy WIN + E, aby otworzyć Eksplorator Windows (znany również jako „Eksplorator plików). Kliknij kartę Widok, a następnie kliknij pozycję Opcje na wstążce. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Opcje folderów. Otwórz Panel sterowania. Zmień opcję Widok według na Duże ikony lub Małe ikony. Kliknij Opcje Eksploratora plików, aby otworzyć Opcje folderów.

Jeśli żaden z twoich komputerów nie jest przyłączony do grupy domowej lub wszystkie z nich nie mają z jakiegoś powodu żadnych udziałów, przejdź od razu do kroku 2 poniżej… Jeśli więc nie masz do niej dostępu, istnieją sposoby, aby naprawić problem „nie można uzyskać dostępu do folderu współdzielonego” w systemie Windows 11.

📢   Jak stworzyć animowany GIF w Paint 3D

Jeśli sam napotkałeś podobny problem, ten przewodnik zawiera kilka wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów, które mogą pomóc. Sprawdźmy to.

1. Użyj wiersza polecenia

Jeśli nie możesz otworzyć udostępnionego folderu w Eksploratorze plików, możesz także użyć wiersza polecenia, aby uzyskać do niego dostęp. Oto jak.

Krok 1: Naciśnij klawisz Windows + X i wybierz Windows Terminal (Admin) z wynikowego menu.

Krok 2: Wpisz szczegóły, takie jak nazwa komputera, nazwa serwera i nazwa folderu udostępnionego w następującym poleceniu, a następnie naciśnij Enter.

Jak uporządkować foldery w systemie Windows 10?

W systemie Windows 10 sposób rozmieszczenia folderów można spersonalizować zgodnie z własnymi upodobaniami. Aby to zrobić, wykonaj poniższe czynności: 1. Otwórz lokalizację folderów, które chcesz uporządkować. 2. Kliknij kartę Widok znajdującą się w górnej części Eksploratora plików. 3. Następnie zlokalizuj i kliknij Sortuj według. Tutaj otrzymasz opcję odpowiedniego sortowania folderu.

Jak wyświetlić puste pliki w systemie Windows 10?

Zazwyczaj to ustawienie odnosi się do plików programów, do których użytkownicy normalnie nie potrzebują dostępu, ale istnieje możliwość nakładania się i ukrywania innych plików. Krok 1: Otwórz folder, który jest pusty. Następnie kliknij „Widok”. Krok 2: Następnie kliknij „ Opcje ”.

wykorzystanie netto : \

2. Włącz obsługę udostępniania plików

Przed przejściem do zaawansowanych rozwiązań należy upewnić się, że protokół udostępniania jest włączony na komputerze. Oto jak.

Krok 1: Otwórz menu Start, wpisz włączyć lub wyłączyć funkcje systemu Windows, i naciśnij Enter.

Krok 2: Zlokalizuj i zaznacz folder „SMB 1.0/CIFS File Sharing Support”.

Uruchom ponownie komputer, aby zmiany odniosły skutek, i sprawdź, czy możesz uzyskać dostęp do udostępnionego folderu.

Dlaczego nie mogę uzyskać dostępu do moich folderów?

Jeśli nie masz uprawnień administratora, istnieje prawdopodobieństwo, że odmówiono ci dostępu do folderu. Jednak ten problem można rozwiązać, wykonując poniższe kroki w systemie Windows 11/10.

Co to znaczy, że folder jest pusty?

Zazwyczaj to ustawienie odnosi się do plików programów, do których użytkownicy normalnie nie potrzebują dostępu, ale istnieje możliwość nakładania się i ukrywania innych plików. Krok 1: Otwórz folder, który jest pusty.

3. Włącz wykrywanie sieci

Innym powodem, dla którego komputer może nie uzyskać dostępu do folderu współdzielonego, jest wyłączenie wykrywania sieci. Włączenie tej opcji umożliwi komputerowi przeglądanie i dostęp do folderów udostępnionych w tej samej sieci.

Krok 1: Otwórz menu Start, wpisz panel sterowania, i naciśnij Enter.

Krok 2: Zmień typ widoku na małe lub duże ikony. Następnie przejdź do Centrum sieci i udostępniania.

Krok 3: Użyj lewego okienka, aby wybrać Zmień zaawansowane ustawienia udostępniania.

Jak odzyskać odmowę dostępu lub utracone pliki?

1 Pobierz oprogramowanie na komputer i uruchom je. Wybierz niedostępny folder jako lokalizację. 2 Po wybraniu lokalizacji naciśnij przycisk „Start”, aby rozpocząć skanowanie. 3 Daje podgląd i pozwala wybrać pliki do przywrócenia. Naciśnij przycisk Odzyskaj, aby przywrócić odmowę dostępu lub utracone foldery i pliki.

Jak otworzyć folder w systemie Windows 10?

Metoda 1: Otwórz opcje folderów z Eksploratora Windows Naciśnij kombinację klawiszy WIN + E, aby otworzyć Eksploratora Windows (znanego również jako „Eksplorator plików). Kliknij kartę Widok, a następnie kliknij pozycję Opcje na wstążce. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Opcje folderów.

Jak naprawić odmowę dostępu do folderu Windows 10?

Twoje konto użytkownika systemu Windows również może ulec uszkodzeniu, nie tylko pliki i foldery. Utworzenie nowego konta użytkownika standardowego lub administratora jest szybkie i może pomóc naprawić kilka typowych błędów, takich jak odmowa dostępu do folderu. 11. Wyłącz kontrolę konta użytkownika Krok 1: Wyszukaj UAC w menu startowym i otwórz „Zmień ustawienia kontroli konta użytkownika”.

Jak znaleźć ukryte pliki i foldery w systemie Windows 10?

Krok 1: Otwórz folder, który jest pusty. Następnie kliknij „Widok”. Krok 2: Następnie kliknij „ Opcje ”. Krok 3: Następnie poniżej „Ustawienia zaawansowane” przewiń listę, aby zlokalizować „Ukryte pliki i foldery”. Krok 4: Wybierz „Pokaż ukryte pliki, foldery i dyski”, naciśnij „Zastosuj”, a następnie „OK”.

Krok 4: W sekcji Prywatne wybierz opcję „Włącz wykrywanie sieci”.

📢   12 najlepszych poprawek dla laptopa z systemem Windows 10 nie łączy się z hotspotem iPhone'a

Krok 5: Następnie rozwiń Wszystkie sieci i przejdź do sekcji Udostępnianie chronione hasłem. Wybierz „Włącz udostępnianie chronione hasłem” i kliknij Zapisz zmiany.

4. Sprawdź uprawnienia do folderów

Niewłaściwa konfiguracja lub brak uprawnień do udostępniania może być również przyczyną braku dostępu do udostępnionego folderu. Wykonaj poniższe czynności, aby upewnić się, że uprawnienia do folderu współdzielonego są skonfigurowane poprawnie.

Krok 1: Naciśnij klawisz Windows + E, aby uruchomić Eksplorator plików. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder, który chcesz udostępnić, i wybierz Właściwości.

Jak odszyfrować uszkodzony folder w systemie Windows 10?

Możesz także spróbować odszyfrować go samodzielnie, jeśli twoje konto użytkownika Windows ma odpowiednie prawa i uprawnienia. Kliknij folder prawym przyciskiem myszy i wybierz Właściwości lub naciśnij Alt+Enter. Przejdź do zakładki Ogólne > Zaawansowane i odznacz opcję „Szyfruj zawartość, aby zabezpieczyć dane”. Zapisz te nowe ustawienia. 4. Folder jest uszkodzony

Jak odzyskać element, którego nie ma już w moim folderze?

Odzyskaj element, którego nie ma już w folderze Elementy usunięte Jeśli nie możesz znaleźć elementu w folderze Elementy usunięte, kolejnym miejscem do przeszukania jest folder Elementy do odzyskania. Jest to folder ukryty, do którego przenoszone są elementy, gdy wykonasz jedną z następujących czynności: Usuń element z folderu Elementy usunięte.

Krok 2: W oknie Właściwości przejdź do karty Udostępnianie. Następnie kliknij Zaawansowane udostępnianie.

Krok 3: Następnie kliknij Uprawnienia.

Krok 4: W obszarze Nazwy grupy lub użytkownika wybierz opcję Wszyscy i zezwól na pełną kontrolę. Następnie naciśnij Zastosuj, a następnie OK. Pamiętaj, że umożliwi to innym usuwanie plików lub folderów, a nawet dodawanie nowych do folderu współdzielonego.

5.Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów

Windows 11 zawiera narzędzie do rozwiązywania problemów dla każdego głównego narzędzia. Jeśli więc powyższe rozwiązania nie pomogą, spróbuj uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów z folderami współdzielonymi i pozwól mu rozwiązać problem.

Jak odzyskać usunięty lub pusty folder w systemie Windows 10?

Wybierz przycisk „Odzyskaj”, aby je przywrócić. Jeśli problem z pustym folderem występuje na urządzeniu pamięci masowej USB, AnyRecover ma zastosowanie również w tym przypadku. Wystarczy podłączyć urządzenie USB iz menu głównego wybrać opcję „Odzyskiwanie urządzenia zewnętrznego”. Proces jest podobny do powyższych kroków i jest równie skuteczny.

Jak odzyskać usunięty folder w programie Outlook?

Możesz odzyskać usunięty folder (wraz ze wszystkimi jego wiadomościami), jeśli nadal znajduje się w folderze Elementy usunięte. Aby odzyskać folder, znajdź go w folderze Elementy usunięte i przenieś z powrotem do właściwej lokalizacji na liście folderów. Nie można odzyskać folderu, który został trwale usunięty.

Jak odzyskać usunięte elementy w systemie Windows 10?

Jeśli nie możesz znaleźć elementu w folderze Elementy usunięte, następnym miejscem do wyszukania jest folder Elementy do odzyskania. Jest to folder ukryty, do którego przenoszone są elementy, gdy wykonasz jedną z następujących czynności: Usuń element z folderu Elementy usunięte. Opróżnij folder Elementy usunięte.

Krok 1: Kliknij ikonę Szukaj na pasku zadań. Wpisz rozwiązywanie problemów z ustawieniamii naciśnij Enter.

📢   3 najlepsze sposoby otwierania strony internetowej podczas uruchamiania w systemie Windows 10

Krok 2: Przejdź do innych narzędzi do rozwiązywania problemów.

Krok 3: Kliknij przycisk Uruchom obok folderów udostępnionych.

Stamtąd postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces rozwiązywania problemów.

6. Zaznacz Usługi udostępniania

Jeśli nadal nie możesz uzyskać dostępu do folderu udostępnionego w systemie Windows, musisz sprawdzić, czy na komputerze działają usługi sieciowe i usługi udostępniania.

Jak zmienić opcje folderów w Eksploratorze plików systemu Windows 11?

Kliknij kartę Widok, a następnie kliknij pozycję Opcje na wstążce. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Opcje folderów. W systemie Windows 11 otwórz Eksplorator plików i kliknij przycisk Zobacz więcej (trzy kropki) po prawej stronie paska narzędzi, a następnie wybierz Opcje.Otwórz Panel sterowania.

Jak wyświetlić rozmiar folderu w systemie Windows 10?

1 Naciśnij klawisz Windows i otwórz menu wyszukiwania systemu Windows 10. 2 Wpisz Opcje Eksploratora plików i naciśnij Enter. 3 Otworzy się menu opcji Eksploratora plików. 4 Przejdź do menu Widok. 5 Włącz opcję Wyświetl informacje o rozmiarze pliku we wskazówkach dotyczących folderów. Powyższe wskazówki powinny doskonale działać z wyświetlaniem rozmiaru folderu w systemie Windows 10.

Jak odszyfrować pliki i foldery z odmową dostępu?

Wybierz z listy swoją nazwę użytkownika i sprawdź uprawnienia pełnej kontroli. Uwaga: Jest to najprostsze rozwiązanie problemu odmowy dostępu. Jeśli Twojej nazwy użytkownika nie ma na liście, dodaj ją ręcznie. 1. Wybierz plik i folder, który chcesz odszyfrować. 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder i wybierz właściwości. 3.

Jak naprawić „odmowę dostępu do folderu” w systemie Windows 11/10?

Jak naprawić odmowę dostępu do folderów w systemie Windows 11/10? Czasami pliki nie pojawiają się, ponieważ nie masz prawa własności. Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności. 1. Przejdź do problematycznego folderu, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz właściwości. 2. Otworzy się małe okno, przejdź do opcji bezpieczeństwa i kliknij przycisk zaawansowany. 3.

Krok 1: Naciśnij klawisz Windows + R, aby uruchomić polecenie Uruchom. Wpisz usługi.msc i naciśnij Enter.

Krok 2: W oknie Usługi znajdziesz wszystkie usługi ułożone w porządku alfabetycznym. Kliknij prawym przyciskiem myszy „Host dostawcy wykrywania funkcji” i wybierz z menu opcję Start.

Powtórz powyższy krok, aby uruchomić usługi Function Discovery Resource Publication, SSDP Discovery i UPnP Device Host.

7. Użyj Edytora rejestru

Jeśli nic nie działa, możesz zmodyfikować zasady udostępniania komputera w edytorze rejestru. Rejestr systemu Windows jest integralną częścią systemu operacyjnego Windows. Zalecamy wykonanie kopii zapasowej plików rejestru przed próbą ratowania się, jeśli coś pójdzie nie tak.

Krok 1: Naciśnij klawisz Windows + R, wpisz regediti naciśnij Enter.

Krok 2: Użyj paska adresu u góry, aby przejść do następującego klucza.

Komputer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Zasady\Microsoft\Windows\LanmanWorkstation

Jeśli nie możesz znaleźć LanmanWorkstation, kliknij prawym przyciskiem myszy klawisz Windows, przejdź do New i wybierz Key. Nazwij go LanmanWorkstation.

Krok 3: Wybierz klucz LanmanWorkstation, kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu puste miejsce po prawej stronie i wybierz Nowy > Wartość DWORD (32-bitowa). Nadaj mu nazwę AllowInsecureGuestAuth.

Krok 4: Kliknij dwukrotnie nowo utworzony DWORD i zmień dane jego wartości na 1.

Uruchom ponownie komputer i spróbuj ponownie uzyskać dostęp do udostępnionego folderu.

Dzielenie się jest dbaniem o innych

Udostępnianie plików komputerom w tej samej sieci zapewnia wiele wygody. Mamy nadzieję, że jedno z powyższych rozwiązań rozwiązało problem „nie można uzyskać dostępu do folderu współdzielonego” w systemie Windows 11 i możesz uzyskać dostęp do folderu udostępnionego na komputerze z systemem Windows 11.

Keeper Legend