6 najlepszych sposobów naprawy systemu Windows 11 pokazującego zły czas

Windows
Content

Bardzo ważne jest, aby komputer z systemem Windows wyświetlał prawidłową datę i godzinę. Zwykle nie musisz się o to martwić, ponieważ system Windows ustawia datę i godzinę za każdym razem, gdy łączysz się z Internetem. Zakładając, że masz komputer z zainstalowanym systemem Windows 10 i regularnie logujesz się na swoje konto, poniższe kroki powinny naprawić wszelkie rozbieżności czasowe.

1) kliknij prawym przyciskiem myszy zegar w prawym dolnym rogu ekranu i wybierz „Dostosuj datę/godzinę”

2) upewnij się, że opcja „Ustaw czas automatycznie” jest włączona

3) w sekcji „Dodatkowe zegary” sprawdź, czy czas letni jest obecnie aktywny, jeśli nie powinien, wyłącz go – w przeciwnym razie zostaw go w spokoju

4) zsynchronizuj swój komputer z internetowym serwerem czasu, klikając „Aktualizuj teraz” obok „Czas internetowy”

5) dla pewności uruchom ponownie komputer

6) sprawdź, czy wszystko wygląda poprawnie, ponownie sprawdzając datę i godzinę za pomocą zegara w prawym dolnym rogu lub przechodząc do Ustawienia > Czas i język. Jeśli jednak niektóre ustawienia zostały nieprawidłowo skonfigurowane lub masz wadliwą baterię CMOS, system Windows 11 może wyświetlać nieprawidłową datę lub godzinę.

Jak naprawić zegar w systemie Windows 10?

Naciśnij Windows + I, aby otworzyć Ustawienia i kliknij Personalizacja. Kliknij Pasek zadań w lewym panelu. Przewiń w dół w prawym oknie, aby kliknąć łącze Włącz lub wyłącz ikony systemowe. Znajdź Zegar i sprawdź, czy jest włączony, jeśli nie, włącz go. Lub możesz go wyłączyć i włączyć. Sprawdź, czy zegar jest wyświetlany na pasku zadań w systemie Windows 10. Poprawka 2.

Jak zmienić zegar 24-godzinny na 12-godzinny w systemie Windows 10?

Wykonaj poniższe czynności, aby zmienić format zegara 24-godzinnego na 12-godzinny na komputerze z systemem Windows 10. 1. Kliknij przycisk Start systemu Windows 10 i wybierz Ustawienia. 2. 3. Następnie kliknij łącze Zmień formaty daty i czasu (patrz obrazek poniżej). 4. Na następnym ekranie kliknij Krótki czas i wybierz h:mm tt z listy rozwijanej.

Gdy zegar systemu Windows nie jest zsynchronizowany, możesz mieć problemy z instalowaniem aplikacji, synchronizacją danych i wykonywaniem innych zadań. Na szczęście możliwe jest naprawienie tego problemu. Ten post zawiera kilka skutecznych rozwiązań, aby naprawić zegar Windows 11 pokazujący niewłaściwy czas. Aby wprowadzić te zmiany, musisz użyć konta z uprawnieniami administratora w systemie Windows.

📢   6 najlepszych sposobów naprawy bufora wydruku zatrzymuje się w systemie Windows 10 i Windows 11

1. Ręczna synchronizacja zegara systemu Windows

Jednym z najłatwiejszych sposobów naprawienia niezsynchronizowanego zegara systemu Windows jest użycie aplikacji Ustawienia. Możesz odwiedzić sekcję „Data i godzina” w aplikacji Ustawienia i ręcznie zsynchronizować zegar systemu Windows. Oto jak:

Krok 1: Otwórz menu Start i kliknij ikonę koła zębatego, aby uruchomić aplikację Ustawienia.

Krok 2: Przejdź do karty Czas i język. Następnie kliknij Data i godzina.

Jak zmienić zegar, aby używać formatu 12-godzinnego?

W tym przewodniku omówiono sposób zmiany zegara na format 12-godzinny. Możesz skonfigurować ustawienia formatu czasu w aplikacji Ustawienia. Najprostszym sposobem na przejście do właściwej strony jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy na zegarze na pasku zadań, a następnie kliknięcie „Dostosuj datę/godzinę”. Ta opcja będzie znajdować się w górnej części rozwijanego pola.

Jak zmienić godzinę zegara w systemie Windows 10?

1 Kliknij Data i godzina w prawym dolnym rogu ekranu. 2 Wybierz ustawienia daty i godziny. 3 Jeśli funkcja automatycznego ustawiania czasu jest WŁĄCZONA, WYŁĄCZ ją. 4 Kliknij Zmień pod Zmień datę i godzinę. 5 Teraz ustaw datę i kliknij Zmień.

Co to jest strefa czasowa w systemie Windows 10 i jak to naprawić?

Opcja strefy czasowej pomaga zsynchronizować czas systemu z czasem serwera internetowego. W przypadku wybrania niewłaściwego czasu, to samo zostanie odzwierciedlone w zegarze komputera i zobaczysz niewłaściwy czas w systemie Windows 10.

Krok 3: W sekcji Dodatkowe ustawienia kliknij przycisk Synchronizuj teraz.

Po zakończeniu procesu zobaczysz znacznik wyboru obok przycisku Synchronizuj teraz. Następnie zegar systemu Windows powinien pokazywać prawidłowy czas.

2. Włącz automatyczny czas w ustawieniach systemu Windows

Jeśli podróżujesz między krajami lub często korzystasz z VPN, zegar Windows może co kilka dni tracić synchronizację. Możesz jednak skonfigurować system Windows do automatycznej synchronizacji czasu. Oto jak to zrobić.

Krok 1: Kliknij ikonę wyszukiwania na pasku zadań lub naciśnij klawisz Windows + S, aby otworzyć menu wyszukiwania. Rodzaj ustawienia daty i godziny w polu wyszukiwania i wybierz pierwszy wynik, który się pojawi.

Jak zsynchronizować zegar z systemem Windows 10?

Możesz to zrobić na komputerze w następujący sposób: Uruchom menu Start i wyszukaj „Ustawienia”. Kliknij Ustawienia, aby go otworzyć. Tutaj kliknij Czas i język. Teraz wybierz Data i godzina z paska bocznego po lewej stronie, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Kliknij Synchronizuj teraz pod Synchronizuj swój zegar. Naciśnij Tak po wyświetleniu monitu.

Jak zmienić format zegara paska zadań w systemie Windows 11?

W tym samouczku dowiesz się, jak zmienić pasek zadań, aby wyświetlał czas w formacie 12- lub 24-godzinnym dla Twojego konta w systemie Windows 11. 1 Otwórz Ustawienia (Win + I). Wybierz format 9:40 (domyślnie) lub 09:40, aby używać zegara 12-godzinnego.

Jak naprawić nie działającą usługę czasu systemu Windows?

Uruchomienie usługi czasu systemu Windows rozwiązuje problem, jeśli jego przyczyną jest ta konkretna usługa. Przytrzymaj klawisz Windows i naciśnij R. Wpisz services.msc i naciśnij Enter. Znajdź usługę Czas systemu Windows. Kliknij dwukrotnie usługę Czas systemu Windows. Wybierz Automatyczny z menu rozwijanego w Typ uruchomienia. Kliknij Start, jeśli stan usługi to Zatrzymano.

Krok 2: W otwartym oknie Ustawienia włącz przełączniki „Ustaw czas automatycznie” i „Ustaw strefę czasową automatycznie”.

3. Użyj innego internetowego serwera czasu

Włączenie funkcji automatycznego czasu może niewiele pomóc, jeśli występuje problem z internetowym serwerem czasu używanym przez system Windows. Możesz skonfigurować system Windows do korzystania z innego internetowego serwera czasu i sprawdzić, czy to pomoże.

Krok 1: Kliknij prawym przyciskiem myszy zegar na pasku zadań i wybierz „Dostosuj datę i godzinę” z wyświetlonego menu.

📢   Jak umieścić przezroczysty obraz na innym w malowaniu i malowaniu 3D

Krok 2: Przewiń w dół do Powiązane łącza i kliknij Dodatkowe zegary.

Czy istnieje aplikacja zegara dla systemu Windows 11?

Jaka aplikacja zegara, ponieważ nie ma żadnej w ramach systemu Windows 11 (poza godziną/datą paska zadań) Czy ta odpowiedź była pomocna? Jestem Dave, pomogę ci w tym. Nie ma oddzielnego ustawienia formatu czasu w tej aplikacji zegara ani jej powiadomień dla formatu 24/12-godzinnego. Otwórz stary Panel sterowania, a następnie w prawym górnym rogu ustaw Widok na ikony.

Jak zsynchronizować internetowy serwer czasu z systemem Windows 10?

Jeśli opcja jest zaznaczona, kliknij zmień ustawienia, aby zaznaczyć opcję „Synchronizuj z internetowym serwerem czasu” e. Kliknij OK. Wykonaj czynności wymienione poniżej. Naciśnij klawisz Windows + X i wybierz Wiersz polecenia (administrator). Wpisz każde z poniższych poleceń i naciśnij enter.

Co to jest aplikacja stref czasowych z zegarem światowym?

Aplikacja World Clock-Time Zones może pomóc Ci zorganizować ulubione miasta, dzięki czemu możesz łatwo znaleźć właściwy czas lokalny, a także uzyskać najbardziej odpowiednie informacje o strefie czasowej miasta.

Krok 3: W oknie Data i godzina przejdź do zakładki Czas internetowy.

Krok 4: Kliknij przycisk Zmień ustawienia.

Krok 5: Wybierz opcję Tak, gdy pojawi się monit Kontrola konta użytkownika (UAC).

Krok 6: Użyj menu rozwijanego, aby wybrać inny internetowy serwer czasu.

Jak wyświetlić czas w formacie 24-godzinnym w systemie Windows 10?

Aby to lepiej wyjaśnić, na komputerze z systemem Windows 10, który wyświetla czas w formacie 24-godzinnym, znajdziesz ustawienia Długi czas i Krótki czas wyświetlające wielką literę „H”, co oznacza 24-godzinny format czasu. Wszystko, co musisz zrobić, to kliknąć menu rozwijane i wybrać opcję zawierającą małe „h”.

Jak zsynchronizować mój zegar z serwerem?

1 Otwórz Ustawienia i kliknij/stuknij w & Ikona języka. 2 Kliknij/dotknij Data i po lewej stronie i kliknij/stuknij w twój zegar po prawej stronie. (patrz zrzut ekranu poniżej) Zobaczysz ostatni został pomyślnie zsynchronizowany, a adres Twojego bieżącego serwer.

Czy system Windows 10 ma zegar 12-godzinny?

Podczas gdy komputery działają na zegarach 24-godzinnych, system Windows 10 zapewnia opcję wyświetlania czasu zarówno w formacie 24-godzinnym, jak i 12-godzinnym. 1. Zmień format 24-godzinny na 12-godzinny za pomocą ustawień Najprostszym sposobem zmiany formatu czasu na komputerze z 24-godzinnego na 12-godzinny jest przejście do ustawień „Czas i język” na komputerze.

Krok 7: Kliknij przycisk Aktualizuj teraz, a następnie OK.

4. Skonfiguruj usługę czasu systemu Windows

Usługa czasu systemu Windows to mały program synchronizujący zegar komputera z prawidłowym czasem globalnym. Ta usługa musi być cały czas aktywna, aby system Windows mógł wyświetlać poprawną datę i godzinę. Jeśli jednak usługa nie zostanie poprawnie skonfigurowana, może nie działać automatycznie podczas rozruchu i powodować problemy. Oto jak możesz to zmienić.

Krok 1: Naciśnij klawisz Windows + R, aby otworzyć okno dialogowe Uruchom.

Krok 2: Rodzaj usługi.msc w polu i naciśnij Enter.

Krok 3: W otwartym oknie Usługi przewiń do końca, aby zlokalizować usługę Czas systemu Windows. Kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz Właściwości.

Jak zmienić datę i godzinę w systemie Windows 10?

1. Kliknij ikonę Windows na pasku zadań, a następnie kliknij ikonę koła zębatego w menu, aby otworzyć Ustawienia. 2. Teraz w Ustawieniach kliknij ikonę „Czas i język”. 3. W okienku po lewej stronie kliknij „Data i godzina”.

Jak działa zegar na komputerze z systemem Windows?

Zegar na komputerze z systemem Windows nie tylko wskazuje godzinę. System Windows używa zegara do rejestrowania podczas tworzenia lub modyfikowania plików. Zazwyczaj zegar systemu Windows synchronizuje się z czasem internetowym raz w tygodniu, jeśli jest podłączony do Internetu. Możesz także ręcznie wymusić synchronizację zegara z czasem internetowym, kiedy tylko chcesz.

Jak zmienić zegar 24-godzinny na 12-godzinny w systemie Windows 11?

Istnieje jeszcze inny sposób zmiany zegara 24-godzinnego na 12-godzinny w systemie Windows 11 (lub odwrotnie). Obejmuje to zmianę ustawień za pomocą Panelu sterowania. Oto jak to zrobić: Najpierw otwórz Panel sterowania na komputerze z systemem Windows 11.Aby przejść do Panelu sterowania, kliknij ikonę systemu Windows na pasku zadań, a otworzy się menu Start.

Krok 4: Zmień typ uruchamiania na Automatyczny i naciśnij Zastosuj, a następnie OK.

📢   Jak wyłączyć automatyczną blokadę w systemie Windows 10?

Po tym uruchom ponownie komputer, a zegar systemu Windows 11 wyświetli później prawidłową datę i godzinę.

5. Zmuś system Windows do synchronizacji czasu za pomocą programu PowerShell

Windows PowerShell to przydatne narzędzie wiersza poleceń, które umożliwia wykonywanie złożonych zadań za pomocą kilku poleceń tekstowych. Jeśli żadne z powyższych rozwiązań nie działa, możesz użyć programu PowerShell, aby ponownie zarejestrować usługę Czas systemu Windows i zmusić komputer do synchronizacji czasu. Oto kroki, które możesz wykonać.

Krok 1: Kliknij ikonę wyszukiwania na pasku zadań, wpisz Windows PowerShelli wybierz opcję Uruchom jako administrator.

Gdzie mogę znaleźć alarmy i zegary dla systemu Windows 11?

Microsoft Corporation Alarms and Clock, dostarczona zainstalowana na komputerze z systemem Windows 11 i dostępna również w sklepie MS. To było już dostarczane z Windows 10.?!?! Może powinieneś znać temat i/lub sprawdzić przed wysłaniem odpowiedzi …

Jak zmienić długi czas na format 12-godzinny w systemie Windows 10?

Wybierz 12-godzinny format czasu z menu rozwijanego pod „ Krótki czas ”. Następnie wybierz 12-godzinny czas formatowania z menu rozwijanego pod ” Długi czas „. To wszystko, natychmiast zobaczysz 12-godzinny zegar na pasku zadań. Kiedy możesz kliknąć zegar na pasku zadań, zobaczysz, że długi czas jest również zmieniony na format 12-godzinny.

Co to jest aplikacja zegara online?

Aplikacja zegara czasu online dla pracowników. Rejestruj i wyrejestrowuj za pomocą timera, wypełniaj karty czasu pracy, śledź frekwencję, sprawdzaj, kto nad czym pracuje i eksportuj dane do listy płac i rozliczeń. Zacznij śledzić czas — to nic nie kosztuje! Dostępne dla sieci, komputerów stacjonarnych i urządzeń mobilnych

Jak dodać zegar do pulpitu systemu Windows 10?

1. Domyślny zegar systemu Windows (wbudowany) Domyślna aplikacja zegara, która jest preinstalowana na wszystkich komputerach z systemem Windows 10 i 11, umożliwia dodanie dwóch dodatkowych zegarów na pasku zadań wraz z zegarem pokazującym czas lokalny.Możesz go skonfigurować w Ustawieniach > Czas i języki > Dodaj zegary dla różnych stref czasowych.

Krok 2: Gdy pojawi się monit Kontrola konta użytkownika (UAC), wybierz Tak.

Krok 3: W konsoli wpisz następujące polecenia jeden po drugim i naciśnij Enter po każdym z nich.

Net stop w32time w32tm /unregister w32tm /register Net start w32time w32tm /resync

Po uruchomieniu powyższych poleceń uruchom ponownie komputer i sprawdź, czy zegar systemu Windows wyświetla prawidłowy czas.

6. Sprawdź baterię CMOS

Bateria CMOS w komputerze zasila układ Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS). Ten układ jest odpowiedzialny za utrzymywanie czasu i daty systemowej wraz z innymi konfiguracjami. Jeśli bateria CMOS ma problem, chip może nie przechowywać żadnych informacji, powodując, że zegar systemu Windows 11 wyświetla nieprawidłowy czas.

Ponieważ wymiana baterii CMOS wymaga wiedzy technicznej, najlepszym rozwiązaniem jest sprawdzenie baterii CMOS przez profesjonalistę.

Nie pozwól, by czas uciekał

Możesz rozwiązać problem z niepoprawną datą i godziną systemu Windows, włączając funkcję automatycznego czasu. Jeśli nie, może być konieczne ręczne zsynchronizowanie czasu lub zastosowanie innych poprawek. Przejrzyj powyższe rozwiązania pojedynczo i daj nam znać, które z nich działa dla Ciebie w komentarzach poniżej.

Keeper Legend