6 najlepszych sposobów na otwarcie lokalnego edytora zasad grupy w systemie Windows 11

Windows
Content

Edytor lokalnych zasad grupy to wbudowane narzędzie, które umożliwia konfigurowanie ważnych zasad systemu Windows. Pozwala włączać/wyłączać funkcje systemu Windows, zarządzać procesami logowania i zamykania, kontrolować zachowanie aplikacji i robić wiele więcej.

Jednak Edytor lokalnych zasad grupy jest trudny do zlokalizowania, mimo że działa w systemie Windows od kilku lat. Niezależnie od tego, czy chcesz zarządzać połączeniem internetowym, czy nadać niektórym aplikacjom pierwszeństwo przed innymi, Edytor lokalnych zasad grupy może być bardzo pomocny. W tym poście udostępnimy sześć sposobów otwierania Edytora lokalnych zasad grupy w systemie Windows 11.

Pamiętaj, że będziesz potrzebować uprawnień administratora w systemie Windows 11, aby uzyskać dostęp do Edytora lokalnych zasad grupy.

Jak otworzyć Edytor lokalnych zasad grupy w systemie Windows 10?

Możesz uzyskać dostęp do Edytora lokalnych zasad grupy Jak otworzyć Edytor lokalnych zasad grupy w systemie Windows 10 na kilka różnych sposobów. Oto dwa najwygodniejsze: naciśnij klawisz Windows, aby otworzyć pasek wyszukiwania lub, jeśli używasz systemu Windows 10, naciśnij klawisz Windows + Q, aby przywołać Cortanę, wprowadź gpedit.msc i otwórz odpowiedni wynik.

Gdzie jest Edytor lokalnych zasad grupy w systemie Windows 10?

W menu Start nie ma skrótu do lokalnego edytora zasad grupy. Poza tym nie można go znaleźć w Ustawieniach ani w Panelu sterowania. Najbardziej bezpośrednim sposobem otwarcia Edytora zasad jest użycie funkcji Windows Search. Kliknij ikonę wyszukiwania lub pole wyszukiwania na lewym końcu paska zadań. Możesz także nacisnąć Windows + S, aby bezpośrednio otworzyć wyszukiwanie w systemie Windows.

Jak włączyć Edytor lokalnych zasad grupy w systemie Windows 11 Home

Domyślnie Edytor lokalnych zasad grupy jest dostępny tylko w wersjach Windows 11 Pro i Windows 11 Enterprise. Po wprowadzeniu poleceń, aby otworzyć wersję Windows 11 Home, zobaczysz błąd braku gpedit.msc.

Możesz jednak wprowadzić pewne poprawki i włączyć Edytor lokalnych zasad grupy w systemie Windows 11 Home. Oto, co musisz zrobić:

Krok 1: Naciśnij klawisze Windows + S, aby otworzyć wyszukiwanie systemu Windows.

📢   Co to jest Runtime Broker w systemie Windows 10 i czy powinieneś się tym martwić?

Krok 2: Rodzaj Notatnik na pasku wyszukiwania i wybierz Otwórz z prawego panelu.

Krok 3: Po otwarciu nowego Notatnika skopiuj i wklej następujący kod pliku wsadowego:

@echo off pushd "%~dp0" dir /b %SystemRoot%\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientExtensions-Package~3*.mum >List.txt dir /b %SystemRoot%\servicing\Packages\Microsoft -Windows-GroupPolicy-ClientTools-Package~3*.mum >>List.txt for /f %%i in ('findstr /i .List.txt 2>nul') do dism /online /norestart /add-package: Pauza „%SystemRoot%\servicing\Packages\%%i”.

Czy edytor zasad grupy jest tego wart?

Edytor zasad grupy powinien być dostępny podczas instalacji wersji Windows Pro i Enterprise. W przypadku użytkowników systemu Windows Home, jeśli nic innego nie działa, pozostaje tylko aktualizacja. Decyzja będzie zależała od tego, ile chcesz wydać i czy jest to dla ciebie warte. Dalej: Martwisz się o prywatność?

Co to są zasady grupy lokalnej?

Zasady grupy lokalnej zapewniają administratorom IT możliwość zarządzania grupą komputerów z systemem Windows i kontrolowania różnych ustawień za pomocą jednego interfejsu użytkownika. Umożliwia im to również wykonywanie określonych zasad, automatyzację żmudnych zadań, takich jak mapowanie drukarek, oraz wyłączanie części systemu Windows.

Jaki jest najłatwiejszy sposób na otwarcie edytora zasad grupy w systemie Windows 10?

Wpisz gpedit w wierszu polecenia i naciśnij Enter. Spowoduje to otwarcie Edytora lokalnych zasad grupy w systemie Windows 10. Naciśnij klawisz Windows + R, aby otworzyć okno Uruchom. Wpisz gpedit.msc i naciśnij Enter. Jeśli pojawi się monit UAC, kliknij Tak. To powinien być najłatwiejszy i najszybszy sposób na uruchomienie Edytora lokalnych zasad grupy.

Krok 4: Kliknij Plik w prawym górnym rogu i wybierz Zapisz jako z menu kontekstowego.

Krok 5: Kliknij listę rozwijaną obok „Zapisz jako typ” i wybierz Wszystkie pliki.

Krok 6: Nazwij plik Lokalny edytor zasad grupy.bat i zapisz go na Pulpicie.

Po uruchomieniu tego pliku .bat możesz uzyskać dostęp do Edytora lokalnych zasad grupy na komputerze z systemem Windows 11 Home.

Sprawdźmy wszystkie działające sposoby otwierania Edytora lokalnych zasad grupy w systemie Windows 11.

Jak wykonać kopię zapasową ustawień Edytora zasad grupy?

Aby uzyskać dostęp do GPMC, musisz najpierw zainstalować go z Panelu sterowania, a następnie użyć polecenia Uruchom gpmc.msc. Uwaga: poniższej metody można również użyć w systemach Windows 7, 8 i 8.1. Nie ma wbudowanej opcji tworzenia kopii zapasowej ustawień Edytora zasad grupy, ale nadal można to zrobić, wykonując kopię zapasową odpowiednich plików i folderów na dysku C.

Jak otworzyć Edytor zasad grupy z wiersza poleceń?

Naciśnij klawisz Windows + X, aby otworzyć menu szybkiego dostępu. Kliknij Wiersz polecenia (administrator). Wpisz gpedit w wierszu polecenia i naciśnij Enter. Spowoduje to otwarcie Edytora lokalnych zasad grupy w systemie Windows 10. Naciśnij klawisz Windows + R, aby otworzyć okno Uruchom. Wpisz gpedit.msc i naciśnij Enter.

Jak włączyć zasady grupy lokalnej w systemie Windows 10?

Naciśnij klawisz Windows + X, aby otworzyć menu szybkiego dostępu. Kliknij Wiersz polecenia (administrator). Wpisz gpedit w wierszu polecenia i naciśnij Enter. Spowoduje to otwarcie Edytora lokalnych zasad grupy w systemie Windows 10. Naciśnij klawisz Windows + R, aby otworzyć okno Uruchom. Wpisz gpedit.msc i naciśnij Enter. Jeśli pojawi się monit UAC, kliknij Tak.

Jak otworzyć Edytor lokalnych zasad grupy w systemie Windows 10?

Jak otworzyć Edytor lokalnych zasad grupy w systemie Windows 10 1 Naciśnij klawisz Windows + R, aby otworzyć okno Uruchom. 2 Wpisz gpedit.msc i naciśnij Enter. 3 Jeśli UAC poprosi o to, kliknij Tak. To powinien być najłatwiejszy i najszybszy sposób na uruchomienie Edytora lokalnych zasad grupy. Zobacz więcej….

1. Otwórz Edytor lokalnych zasad grupy za pomocą polecenia Uruchom

Najszybszym sposobem uzyskania dostępu do kilku narzędzi jest użycie narzędzia Uruchom w systemie Windows. Oczywiście będziesz musiał zapamiętać krótsze nazwy lub polecenia dla określonych narzędzi. Oto jak otworzyć Edytor lokalnych zasad grupy za pomocą narzędzia Uruchom.

📢   6 najlepszych sposobów na uzyskanie dostępu do narzędzia diagnostycznego pamięci systemu Windows w systemie Windows 11

Krok 1: Naciśnij klawisz skrótu Windows + R, aby otworzyć okno dialogowe Uruchom.

Krok 2: Rodzaj gpedit.msc i kliknij OK.

2. Otwórz Edytor lokalnych zasad grupy za pomocą wyszukiwania systemu Windows

Dostęp do Edytora lokalnych zasad grupy można uzyskać, wyszukując go w usłudze Windows Search. Oto jak:

Krok 1: Naciśnij klawisz skrótu Windows + S, aby otworzyć wyszukiwanie systemu Windows.

Krok 2: Rodzaj Edytuj zasady grupy na pasku wyszukiwania i kliknij Otwórz.

Co to są zasady grupy?

Zasady grupy to narzędzie infrastruktury firmy Microsoft, które umożliwia scentralizowane zarządzanie i konfigurowanie ustawień użytkowników i komputerów. Zasady grupy robią to poprzez ustawienia zasad grupy i preferencje zasad grupy. Piękno GP polega na tym, że zapewnia administratorom scentralizowane zarządzanie i kontrolę.

Jak zastosować ustawienia zasad grupy do określonego użytkownika?

Jak zastosować ustawienia zasad grupy do określonego użytkownika w systemie Windows 10. Otwórz Start. Wyszukaj MMC i kliknij najwyższy wynik, aby otworzyć konsolę Microsoft Management Console. Kliknij menu Plik. Wybierz opcję Dodaj/Usuń przystawkę. W sekcji „Dostępne przystawki” wybierz Edytor obiektów zasad grupy…

Jak uruchomić zasady grupy lokalnej?

Opcja 1: Otwórz Edytor lokalnych zasad grupy w Uruchom Otwórz wyszukiwanie na pasku narzędzi i wpisz Uruchom lub wybierz Uruchom z menu Start. Wpisz „gpedit.msc” w poleceniu Uruchom i kliknij OK. Opcja 2: Otwórz Edytor lokalnych zasad grupy w wyszukiwaniu

Jak otworzyć GPEdit w systemie Windows 10?

Aby otworzyć narzędzie gpedit.msc z okna Uruchom, naciśnij klawisz Windows + R, aby otworzyć okno Uruchom. Następnie wpisz „gpedit.msc” i naciśnij Enter, aby otworzyć Edytor lokalnych zasad grupy. Uwaga: jeśli pojawi się komunikat „System Windows nie może znaleźć gpedit.msc”, prawdopodobnie Twoja wersja systemu Windows 10 nie jest przystosowana do otwierania Edytora lokalnych zasad grupy.

3. Otwórz Edytor lokalnych zasad grupy za pomocą aplikacji Ustawienia

Aplikacja Ustawienia to miejsce, w którym można konfigurować ważne ustawienia systemowe i szybko uruchamiać wbudowane narzędzia. Aby uruchomić Edytor lokalnych zasad grupy za pomocą aplikacji Ustawienia, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Krok 1: Naciśnij klawisz skrótu Windows + I, aby otworzyć aplikację Ustawienia.

Krok 2: Rodzaj Edytuj zasady grupy w pasku wyszukiwania i wybierz to samo z wyniku.

4. Otwórz Edytor lokalnych zasad grupy za pomocą Menedżera zadań

Menedżer zadań umożliwia zarządzanie aplikacjami działającymi w tle, dodawanie lub usuwanie programów startowych oraz uruchamianie usług systemu Windows. Oto jak możesz uruchomić Edytor lokalnych zasad grupy za pomocą Menedżera zadań.

Krok 1: Naciśnij klawisze Windows + X, aby otworzyć menu Power User i wybierz z listy Menedżera zadań.

Jak edytować zasady grupy?

Edytor zasad grupy można otworzyć na kilka sposobów. Wybierz swój ulubiony! Otwórz wyszukiwanie na pasku narzędzi i wpisz Uruchom lub wybierz Uruchom z menu Start. Wpisz „gpedit.msc” w poleceniu Uruchom i kliknij OK. Wpisz „gpedit” i kliknij „Edytuj zasady grupy”. W wierszu polecenia wpisz „gpedit.msc” i naciśnij „Enter”.

Czy mogę używać obiektów zasad grupy w systemie Windows 10?

Chociaż większość obiektów zasad grupy jest już dostępna w systemie Windows 10, w przypadku przeglądarki Microsoft Edge w wersji Chromium szablony należy pobrać i zainstalować ręcznie.

Czy Edytor zasad grupy jest dostępny w systemie Windows 10 Home?

Należy zauważyć, że Edytor zasad grupy nie jest dostępny w systemie Windows 10 Home. Jest dostarczany tylko z systemem Windows 10 Pro lub Windows 10 Enterprise. Jeśli nie masz pewności, którą wersję systemu Windows posiadasz, łatwo to sprawdzić. Otwórz Ustawienia, przejdź do System> Informacje, a zobaczysz go na liście „Edycja”.

Krok 2: Kliknij przycisk Uruchom nowe zadanie.

Krok 3: Rodzaj gpedit.msc w pasku wyszukiwania i naciśnij Enter.

📢   9 najlepszych sposobów naprawienia problemu „kopiuj-wklej” nie działa w systemie Windows 10

5. Otwórz Edytor lokalnych zasad grupy za pomocą Panelu sterowania

Innym szybkim sposobem uruchomienia Edytora lokalnych zasad grupy w systemie Windows 11 jest Panel sterowania. Oto jak:

Krok 1: Otwórz wyszukiwanie systemu Windows, wpisz Panel sterowania w pasku wyszukiwania i naciśnij Enter.

Jak edytować zasady grupy w systemie Windows 7?

W systemie Windows 8.1 zacznij pisać „zasady grupy” na ekranie startowym. Wpisanie aktywuje funkcję wyszukiwania, aw wyświetlonych wynikach kliknij lub dotknij Edytuj zasady grupy.Wyszukaj Edytor lokalnych zasad grupy w systemie Windows 8.1 W systemie Windows 7 otwórz menu Start, a następnie wpisz „zasady grupy” w polu wyszukiwania.

Jak otworzyć Edytor zasad grupy w PowerShell?

Po zainstalowaniu gpedit.msc przy użyciu wyżej wymienionej metody możesz łatwo otworzyć edytor zasad grupy, przechodząc do Uruchom> gpedit.msc. Innym sposobem otwarcia edytora zasad grupy jest otwarcie PowerShell lub Windows Terminal i wpisanie gpedit . To powinno od razu otworzyć edytor.

Krok 2: Rodzaj Zasady grupy w pasku wyszukiwania w prawym górnym rogu i wybierz Edytuj zasady grupy z wyświetlonego wyniku.

Zapoznaj się z naszym przewodnikiem, jeśli Panel sterowania nie otwiera się w systemie Windows 11.

6. Otwórz Edytor lokalnych zasad grupy za pomocą wiersza polecenia lub programu Windows PowerShell

Jeśli jesteś zaawansowanym użytkownikiem systemu Windows, możesz użyć wiersza polecenia lub programu Windows PowerShell, aby uruchomić Edytor lokalnych zasad grupy. Oto jak to zrobić w wierszu polecenia:

Krok 1: Otwórz wyszukiwanie systemu Windows, wpisz Wiersz polecenia na pasku wyszukiwania i wybierz Otwórz z prawego panelu.

Krok 2: Rodzaj gpedit.msc w konsoli i naciśnij Enter.

Jak utworzyć i edytować obiekt zasad grupy?

Krok 1: Stuknij prawym przyciskiem myszy lewy dolny róg pulpitu, aby otworzyć menu szybkiego dostępu i otwórz Uruchom. Krok 2: Wpisz gpedit.msc i kliknij OK. Sposób 2: Wejdź do Edytora zasad grupy za pomocą wyszukiwania. Krok 1: naciśnij Windows + X, aby otworzyć menu szybkiego dostępu i wybierz Szukaj. Krok 2: W panelu wyszukiwania wprowadź zasady grupy w polu i kliknij Edytuj zasady grupy.

Jak uruchomić zasady grupy jako administrator?

Otwórz Edytor zasad grupy z wiersza polecenia 1 Otwórz wyszukiwanie w systemie Windows i wpisz cmd. 2 Kliknij prawym przyciskiem myszy Wiersz polecenia i wybierz Uruchom jako administrator. 3 Kliknij Tak, jeśli zobaczysz okno Kontrola konta użytkownika. 4 Wpisz gpedit i naciśnij Enter.

Jak edytować zasady grupy w systemie Windows 10?

Zwykle dostęp do zasad grupy można uzyskać za pomocą opcji Gpedit, ale w systemach Windows 10 Enterprise i Windows 10 Pro mamy coś podobnego do tej opcji, zwanej Polityką bezpieczeństwa lokalnego lub Secpol. To narzędzie kontroluje bezpieczeństwo lokalnych zasad grupy. Dlatego możesz edytować zasady grupy za pośrednictwem Secpol. 1.

Jak uzyskać dostęp do zasad grupy w systemie Windows 10?

Jak uzyskać dostęp do zasad grupy 1 Naciśnij klawisz Windows + I, aby otworzyć aplikację Ustawienia systemu Windows 10. 2 Następnie użyj funkcji wyszukiwania w aplikacji Ustawienia, aby wyszukać „zasady grupy”. 3 Następnie kliknij Edytuj zasady grupy, aby otworzyć Edytor lokalnych zasad grupy. Wyszukaj zasady grupy w aplikacji Ustawienia systemu Windows Zobacz więcej…

Przejdziesz bezpośrednio do okna Edytora lokalnych zasad grupy.

Oto jak możesz to zrobić za pomocą Windows PowerShell.

Krok 1: Uruchom wyszukiwanie systemu Windows, wpisz Windows PowerShell na pasku wyszukiwania i kliknij Otwórz w prawym okienku.

Krok 2: W oknie PowerShell wpisz gpedit.msc i naciśnij Enter.

Szybko otwórz Edytor lokalnych zasad grupy

Edytor lokalnych zasad grupy może pomóc w zarządzaniu ważnymi zasadami systemowymi i dostosowywaniu niektórych ustawień bez majstrowania przy Edytorze rejestru. Najszybszym sposobem uzyskania do niego dostępu jest wyszukiwanie w systemie Windows. Jednak może to nie być możliwe, jeśli brakuje paska wyszukiwania systemu Windows.

Keeper Legend