Nejlepší 3 způsoby, jak vynutit ukončení programu v systému Windows 11

Windows

Pro uživatele Windows není nic otravnějšího než program, který se odmítá ukončit. Když aplikace nebo program přestane v systému Windows reagovat, je stále obtížnější je zavřít. Pokud je váš počítač se systémem Windows 10 zamrzlý a nereaguje, zde jsou tři způsoby, jak jej přinutit k vypnutí.

1. Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu asi 10 sekund. Tím dojde k tvrdému vypnutí počítače, což může vyřešit případné problémy se softwarem, které způsobovaly jeho zamrznutí.

2. Pokud stisknutí a podržení tlačítka napájení nefunguje, zkuste toto: stiskněte na klávesnici současně Ctrl+Alt+Del. Tím se zobrazí okno Správce úloh. Odtud můžete kliknout na „Vypnout“ nebo „Restartovat“ a násilně vypnout nebo restartovat počítač.

3. Pokud ani jedna z výše uvedených metod nefunguje, můžete zkusit tento poslední pokus: otevřete zvýšené okno příkazového řádku stisknutím klávesy Windows + X a výběrem „Příkazový řádek (Admin)“ z nabídky, která se objeví; jednou v okně příkazového řádku zadejte Shutdown -r -t 0 a stiskněte Enter, aby se okamžitě restartoval systém bez uložení jakýchkoli neuložených dat (proto je to považováno za poslední možnost). Bez ohledu na to, jak moc se snažíte ukončit program pomocí značka X, to by se prostě nehnulo. Naštěstí Windows 11, podobně jako jeho předchozí iterace, nabízí několik různých způsobů, jak vynutit ukončení těchto tvrdohlavých programů.

Co je to opakovatelný problém?

Je to proces pokusu o opakování problému buď ve stejné nebo jiné situaci nebo prostředí, abychom zjistili, zda se problém znovu objeví. Strategie odstraňování problémů, která vyžaduje, aby se pracovník podpory díval za viditelné příznaky opakujícího se problému a hledal jeho základní příčinu.

Jak spustit Poradce při potížích se službou Windows Update v systému Windows 10?

Pokud jste uživatelem Windows 10, je to trochu jiné. Chcete-li spustit Poradce při potížích se službou Windows Update v systému Windows 10, postupujte podle následujících kroků. Krok 1. Vyberte „Start > Nastavení > Windows Update“. Krok 2.Přejděte na „Odstraňování problémů > Další nástroje pro odstraňování problémů“. Krok 3. Poté vyberte „Windows Update > Spustit nástroj pro odstraňování problémů“ v části Get up and running.

Pokud se vám nedaří zavřít program obvyklými metodami, pak je tato příručka určena právě vám. V tomto příspěvku předvedeme několik různých způsobů, které by vám měly pomoci vynutit ukončení programů v systému Windows 11. Pojďme se na to tedy podívat.

📢   Jak získat tapety Chromecast na PC a Android

1. Použijte zkratku

Nejjednodušší způsob, jak zabít program ve Windows, je pomocí zkratky Alt + F4. To bylo vždycky. Tato zkratka v systému Windows je zvláště užitečná, když je program v režimu celé obrazovky nebo nereaguje.

Před použitím této zkratky se ujistěte, že okno, které chcete vynutit-zavření, je aktivní. V opačném případě můžete ukončit další program. Jakmile jej stisknete, počkejte, až systém Windows zareaguje, než jej znovu stisknete.

2. Použijte Správce úloh

Zatímco výše uvedená metoda funguje skvěle pro vynucené ukončení programů v systému Windows, někdy můžete potřebovat výkonnější alternativu. Zde přichází na řadu Správce úloh. Umožňuje vám vynutit ukončení aplikací a programů analýzou jejich spotřeby paměti.

Zde je návod, jak vynutit ukončení programu v systému Windows 11 pomocí Správce úloh.

Jak opravit chybu aktualizace systému Windows 11?

Krok 1. Přejděte na „Start > Nastavení > Aktualizace a zabezpečení“. Krok 2. Vyberte „Řešení problémů“ a vyberte „Další nástroje pro odstraňování problémů“. Krok 3. V části Zavedení a spuštění vyberte „Windows Update > Spustit nástroj pro odstraňování problémů“. Poradce při potížích s aktualizací systému Windows 11 poté automaticky zjistí problémy s aktualizací systému Windows 11 a opraví chyby systému Windows 11.

Jaký je příklad dovedností řešit problémy?

Kognitivní dovednosti, které řešitel problémů používá k analýze problému, hledání základní logiky nebo zdůvodnění nebo ke snaze o alternativní způsoby vysvětlení události nebo situace. Příklad: Mentální model, který pomáhá poradci při odstraňování problémů porozumět a vysvětlit problémovou situaci. Testování hypotéz, kreativita, metakognice.

Krok 1: Stisknutím Ctrl + Shift + Esc spustíte okno Správce úloh.Kliknutím na tlačítko Další podrobnosti jej rozbalíte.

Krok 2: Na kartě Proces vyberte program, který chcete ukončit, a klikněte na tlačítko Ukončit úlohu.

Stejně jako aplikace a programy vám Správce úloh také umožňuje vynutit ukončení procesů na pozadí nebo podřízených procesů programu spuštěného na vašem PC.

3. Použijte příkazový řádek

Příkazový řádek, který je k dispozici ve většině verzí systému Windows, je výkonný nástroj, který se ve velké míře používá ke spouštění skriptů, provádění pokročilých administrativních úloh a odstraňování opakujících se problémů se systémem Windows. Kromě toho můžete také použít příkazový řádek k vynucení ukončení programu nebo procesu v systému Windows 11. Zde je návod.

Jak opravit problémy se službou Windows Update?

Krok 1. Vyberte „Start > Nastavení > Windows Update“. Krok 2. Přejděte na „Řešení problémů > Další nástroje pro odstraňování problémů“. Krok 3. Poté vyberte „Windows Update > Spustit nástroj pro odstraňování problémů“ v části Get up and running. Krok 4. Poradce při potížích se službou Windows Update automaticky zjistí problémy s aktualizací.

Co je nástroj pro odstraňování problémů se službou Windows Update?

Windows Update Troubleshooter je program, který automaticky zjišťuje a opravuje běžné problémy se službou Windows Update. Windows Update je služba společnosti Microsoft, která uživatelům systému Windows dodává opravy a aktualizace zabezpečení.

Co je řešení problémů v informatice?

Je to proces, který přechází z aktuálního stavu událostí X (problémový stav) do cílového stavu Y (požadovaný stav); Cílem řešení problémů je dostat se z X do Y rychle, přesně, efektivně a efektivně.

Jak spustit Poradce při potížích s kompatibilitou programů v systému Windows 11?

Spusťte Poradce při potížích s kompatibilitou programu ve Windows 11! U starých 32bitových programů může někdy řešení problémů s kompatibilitou programů pod Windows 11 vést k funkčnosti programu! 1. Spusťte jako vždy ovládací panel Windows 11 2. Stiskněte klávesu F3 a zadejte „kompatibilní“ 4. Poté stiskněte tlačítko „Další“ a počkejte, dokud nebudou zjištěny problémy 5.

Krok 1: Klikněte na ikonu Hledat na hlavním panelu a zadejte cmda stiskněte Enter.

📢   Jak vytvořit vlastní slovník v aplikaci Microsoft Word

Krok 2: V konzole zadejte příkaz níže, abyste získali seznam všech programů a procesů spuštěných na vašem PC.

seznam úkolů

Krok 3: Procházejte seznam a poznamenejte si název programu nebo proces, který chcete vynutit ukončení.

Krok 4: Dále zadejte do konzoly následující příkaz a stiskněte Enter.

taskkill /im Název_programu.exe /t /f

Nahraďte „ProgramName“ ve výše uvedeném příkazu skutečným názvem programu uvedeným dříve. Po ukončení se na konzole zobrazí zpráva o úspěchu.

Jak opravit nástroj pro odstraňování problémů s kompatibilitou programu Runrun v systému Windows 11?

Spusťte Poradce při potížích s kompatibilitou programu ve Windows 11! U starých 32bitových programů může někdy řešení problémů s kompatibilitou programů pod Windows 11 vést k funkčnosti programu! 1. Spusťte jako vždy ovládací panel Windows 11 2. Stiskněte klávesu F3 a zadejte „kompatibilní“ 4. Poté stiskněte tlačítko „Další“ a počkejte, dokud nebudou zjištěny problémy 5.

Proč se programy a aplikace samy zavírají?

Tato skutečnost může být navíc způsobena poškozením systémových souborů, které brání správnému běhu programů a způsobuje jejich ukončení krátce po jejich otevření. Také hybridní režim spánku může způsobit, že se aplikace samy ukončí. Stručně řečeno, problémy, které způsobují, že se programy a aplikace samy zavírají, jsou:

Co je cílem řešení problémů?

Je to proces, který přechází z aktuálního stavu událostí X (problémový stav) do cílového stavu Y (požadovaný stav); Cílem řešení problémů je dostat se z X do Y rychle, přesně, efektivně a efektivně. Porovnání způsobu, jakým je aktuální problém podobný jiným problémům, které byly vyřešeny dříve.

Proč se můj klient nezobrazuje ve všech systémech?

Pokud se nezobrazuje v kolekci Všechny systémy, může to být tím, že klient není přiřazen k webu, nebo že klient nemůže najít výchozí bod správy na přiřazeném webu.Pomocí karty Upřesnit programu Správa systému v Ovládacích panelech můžete ověřit, zda je klient přiřazen k webu.

Případně můžete také zabít program pomocí jeho PID (nebo ProcessID). ProcessID programu najdete vedle jeho názvu v seznamu úkolů.

Jakmile máte PID, použijte níže uvedený příkaz k vynucení jeho uzavření.

taskkill /pid ID procesu /t /f

Nahraďte ‚ProcessID‘ ve výše uvedeném příkazu skutečným číslem procesu, který se nachází vedle jeho názvu.

📢   Top 5 způsobů, jak opravit chybu „Ochrana prostředků systému Windows našla poškozené soubory“ v systému Windows 11

Bonus: Vytvořte zástupce pro vynucení ukončení nereagujících aplikací v systému Windows 11

Jak jsme právě viděli, výše uvedené metody jsou docela účinné pro vynucené ukončení programů v systému Windows 11. Někdy se mohou zdát trochu ohromující, zvláště pokud se necítíte dobře s používáním nástrojů, jako je Správce úloh a příkazový řádek.

Naštěstí můžete celý proces zefektivnit nastavením zástupce, který takové nereagující programy v systému Windows ukončí. Zde je návod.

Krok 1: Klepněte pravým tlačítkem myši kdekoli na ploše a přejděte na Nový a v podnabídce vyberte možnost Zástupce.

Jak probíhá odstraňování problémů u iterativního procesu?

Proces, který zahrnuje několik cest nebo přístupů; kroky se opakují ve smyčce, dokud není nalezena plodná cesta; odstraňování problémů je iterativní proces v tom smyslu, že využívá a opakovaně využívá různé nástroje a dovednosti. Pěkná práce! Právě jste studovali 44 termínů!

Jak se nazývá, když přeformulujete popis problému?

Přeformulování popisu problému pomocí přesných slov uživatele se nazývá parafráze. 12. Pravda 12. Pravda nebo lež? Strategie odstraňování problémů, která zahrnuje výměnu hardwarové nebo softwarové součásti, jejíž stav je neznámý, za součást, o které je známo, že je funkční, se nazývá výměna modulu.

Jak opravit, že se aplikace Windows 11 neotevře ve Windows 11?

1. Spusťte jako vždy ovládací panel Windows 11 2. Stiskněte klávesu F3 a zadejte „kompatibilní“ 4. Poté stiskněte tlačítko „Další“ a počkejte, dokud nebudou zjištěny problémy 5.V dalším okně vyberte aplikaci/program, se kterým máte problémy, a klikněte na Další. Postupujte podle pokynů!

Krok 2: Vložte následující příkaz do pole umístění a stiskněte Další.

taskkill /f /fi "stav eq neodpovídá"

Krok 3: Zadejte vhodný název zkratky a klikněte na Dokončit.

A je to. Nyní můžete vynutit ukončení programů, které nereagují, dvojitým kliknutím na tuto zkratku. Volitelně můžete výše uvedenému procesu také přiřadit vlastní klávesovou zkratku, pokud chcete.

Nechť tě provází síla

Kromě výše uvedených metod, které jsme zmínili výše, programy třetích stran, jako je SuperF4, také slouží k jedinému účelu programů vynuceného ukončení. Kromě toho můžete prozkoumat různé alternativy Správce úloh, abyste dosáhli stejného.

Máte potíže s odstraněním souboru z počítače? Podívejte se na tyto způsoby, jak vynutit odstranění souborů nebo složek v systému Windows.

Co je technologie počítačových sítí a řešení problémů?

Program Computer Networking and Troubleshooting Technology připravuje studenty na navrhování, instalaci, provoz a řešení problémů počítačových sítí.

Proč se inzerované aplikace nezobrazují ve spuštěných reklamních programech?

pokud zjistíte, že se inzerované aplikace nezobrazují v části Spustit inzerované programy na vašem klientovi, ověřte, že počítačový klient je vyzvednut vaším serverem SCCM, otevřete kolekci, které je počítač členem, klikněte na Aktualizovat členství kolekce a poté obnovte kolekce If… Přejít na obsah

Co je to Windows Update a jak funguje?

Windows Update je služba společnosti Microsoft, která uživatelům systému Windows dodává opravy a aktualizace zabezpečení. Někdy však může Windows Update narazit na problémy, například instalace Windows 10 se nezdařila, Windows 10 nelze nainstalovat, Windows 10 stále padá nebo zamrzá atd.

Keeper Legend